Rozporządzenie zostało ogłoszone 28.12.2016 r. i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Zmienia ono wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego prezesa i wiceprezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Zmiana dotyczy również pozostałych członków KIO.

Regulacje podwyższają kwotę bazową o 0,08 w porównaniu do poprzednio obowiązującej kwoty bazowej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia kwota ta wyniesie:

1) 5,28 w przypadku prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,

2) 4,88 w przypadku wiceprezesa Krajowej Izby Odwoławczej,

3) 4,68 w przypadku pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej.

Kwota bazowa jest ustalana w ustawie budżetowej na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23.12.1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 966).

LEX Zamówienia Publiczne
Artykuł pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami