Limit osób, które zostaną powołane w skład Krajowej Izby Odwoławczej wynosi 20. Zainteresowani mogą składać zgłoszenia do 14.04.2017 r. Aby wziąć udział w postępowaniu kwalifikacyjnym należy spełnić następujące wymagania:

- posiadać obywatelstwo polskie,

- posiadać wyższe wykształcenie prawnicze,

- posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

- korzystać z pełni praw publicznych,

- mieć nieposzlakowaną opinię,

- nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- posiadać minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub na stanowiskach związanych z udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem opinii prawnych, opracowywaniem projektów aktów prawnych oraz występowaniem przed sądami i urzędami,

- ukończyć 29 lat.

Więcej informacji na temat postępowania znajdziesz TUTAJ >>>

Źródło: www.uzp.gov.pl

Dowiedz się więcej z książki
Korzystanie z zasobów osób trzecich w zamówieniach publicznych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł