Rozporządzenie realizuje upoważnienie zawarte w art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1840). Jego celem jest zagwarantowaniem gminom możliwości otrzymania rekompensującej subwencji, poprzez wskazanie samorządów uprawnionych do rekompensaty.

Jak wynika z treści art. 10 ust. 5 powyższej ustawy, gmina, która w konkretnym roku podatkowym nie uzyskała dochodów w wyniku zwolnienia przedsiębiorców, o których mowa w art. 10 ust. 1, z podatku od nieruchomości, uzyskuje w kolejnym roku z budżetu państwa część rekompensującą subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów.
Podmiotami, których dotyczy obowiązkowe zwolnienie, są duzi przedsiębiorcy, działający w specjalnych strefach ekonomicznych na podstawie specjalnego zezwolenia. Dla realizacji przepisu art. 10 ust. 5 konieczne jest jednak wydanie przez Ministra Rozwoju rozporządzenia w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za ubiegły rok.

Wspomniane zwolnienie dotyczy zarówno budynków, jak i budowli oddanych do eksploatacji do końca 1999 r. oraz gruntów nabytych do końca listopada 2000 r. Utracone z powyższego tytułu przychody rekompensowane będą samorządom z budżetu państwa.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za 2015 r. (Dz.U. poz. 1562), zawiera listę samorząd objętych rekompensatą za poprzedni rok.

W załączniku do tego aktu znajduje się wykaz 19 gmin położonych terenie województw: dolnośląskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego oraz warmińsko - mazurskiego. Na liście samorządów uprawnionych do uzyskania rekompensaty znajdują się takie miasta jak Kłodzko, Legnica, Wałbrzych, Łódź, Ozorków, Mielec, Stalowa Wola, Tczew, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Żory czy Ełk. Stawkę uzupełniają Polkowice, Nowa Dęba, Słupsk, Pawłowice i Dobre Miasto.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za 2015 r. (Dz.U. poz. 1562)


 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami