Ogłoszenie o zamówieniu powyżej progów unijnych ma zawarty w sobie limit, który wynosi w zależności od kolumny od 400 do 4000 znaków. W niektórych wypadkach kolumny mają zbyt mało miejsca, aby zamawiający mógł czynić zadość obowiązkom informacyjnym wynikającym z przepisów p.z.p. Jest to szczególnie istotne w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków unijnych, w których zamawiający może narazić się na ryzyko nałożenia korekty finansowej ze względu na działanie niezgodne z prawem. 

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, Urząd Zamówień Publicznych zaznacza, że zamawiający, który nie jest w stanie zamieścić wszystkich informacji może wykorzystać sekcje dedykowane informacjom dodatkowym. Jeśli ze względu na charakter zamówienia, jego przedmiot lub wymagania zamawiającego w dalszym ciągu jest to niemożliwe to zamawiający może odesłać do swojej strony internetowej, na której opublikowano SIWZ.

Resort rozwoju zaznacza z kolei, że sam niezamieszczenie w ogłoszeniu pełnej informacji przez zamawiającego nie oznacza konieczności nałożenia korekt finansowych.

Źródło: Gazeta Prawna

Dowiedz się więcej z książki
Prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł