Droga jest bardzo ważna dla mieszkańców Białegostoku i miejscowości położonych pod Białymstokiem w kierunku Wysokiego Mazowieckiego i Łap.

W ramach zakończonej inwestycji przebudowano układ drogowy na styku Białegostoku i Kleosina (2,3 km drogi). Powstały dwa wiadukty nad torami kolejowymi, most, kładka dla pieszych na rzece Horodniance, 8 zatok autobusowych, ścieżki rowerowe, chodniki dla pieszych. Inwestycja była sfinansowana z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, budżetu województwa podlaskiego oraz miasta Białegostoku (część drogi była realizowana w granicach miasta, część poza nim).

Nowa inwestycja pozwoli poprawić płynność ruchu w tym miejscu, gdzie - zwłaszcza w godzinach szczytu - tworzą się korki. Prace trwały od lipca 2011 r. Inwestycja była w 90. proc. dofinansowana z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (42 mln zł). Wkład własny miasta i województwa wyniósł łącznie 5 mln zł. Projekt był na liście kluczowych w tym programie.