Od stycznia 2011 roku będą nowe granice gmin

Od początku roku kolejne pięć miejscowości otrzymało status miasta. Zmieniły się również obszary kilkunastu gmin.

W tym roku prawa miejskie otrzymały: Wolbórz w powiecie piotrkowskim (woj. łódzkie), Nowe Brzesko w powiecie proszowickim (woj. małopolskie), Pruchnik w powiecie jarosławskim (woj. podkarpackie). Status miasta otrzymały również Czyżew w powiecie wysokomazowieckim (woj. podlaskie) i Gościno w powiecie kołobrzeskim (woj. zachodniopomorskie). Zmiany formalne związane z uzyskaniem statusu miasta nie są znaczne. Wójt miejscowości został burmistrzem, a rada gminy przekształciła się w radę miasta. Nie ma przepisów określających konieczność podniesienia podatków czy opłat lokalnych. Ich wysokość będzie określać rada miasta. Nadanie statusu miasta danej miejscowości nie pociąga również za sobą obowiązku wymiany dokumentów przez mieszkańców – tłumaczą eksperci. Nadanie praw miejskich jest przeprowadzane w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. W przepisach nie są określone warunki uzyskania statusu miasta. W praktyce o prawa miejskie starają się miejscowości, które mają zwartą zabudowę przestrzenną i odpowiednią infrastrukturę techniczną – kanalizację, oczyszczalnię ścieków, wodociągi, placówki oświatowe i kulturalne. Miejscowości te powinny liczyć także powyżej 2 tys. mieszkańców zatrudnionych w większości poza rolnictwem. Gmina zainteresowana zmianami powinna złożyć odpowiedni wniosek do szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji. Ma na to czas do 31 marca. Złożony wniosek wymaga uzgodnień i konsultacji. Ostateczną decyzję w sprawie zmian na mapie administracyjnej samorządów podejmuje rząd.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 3 stycznia 2011 r.

Opublikowano: http://www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 3 stycznia 2011 r.