Jak podkreślał szef resortu, kwota przekazana OSP wzrosła w porównaniu do 2016 r. o 8 mln zł. Pieniądze które trafią do jednostek działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), umożliwią im nabycie samochodów ratowniczo-gaśniczych, pomp, agregatów oraz innego sprzętu używanego przez strażaków podczas akcji. Środki pozwolą także na dofinansowanie remontów obiektów, w których mieszczą się jednostki OSP.

W opinii ministra, kwota wskazana w rozporządzeniu została ustalona na podstawie analizy potrzeb poszczególnych jednostek. Przy rozdziale środków dla województw uwzględnia się miedzy innymi liczbę OSP będących w systemie oraz ilość wyjazdów, w których biorą one udział. Badana jest także liczba mieszkańców i powiatów w województwie.

(www.mswia.gov.pl)

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów