O tym, gdzie jest targowisko, niedługo może decydować rada gminy. Takie uprawnienia dla samorządów przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Projekt zakłada, że opłata targowa będzie pobierana tylko w miejscach uznanych za targowisko. Dziś pobierana jest wszędzie tam, gdzie prowadzi się handel. Eksperci ostrzegają, że może to prowadzić do sytuacji, w której gmina wyłączy z obowiązku uiszczenia opłaty targowej wyłącznie swoje targowiska, uderzając w te prywatne. Wystarczy, że wskaże w uchwale, że opłatę targową pobiera się tylko na terenie konkurencyjnych targowisk prywatnych.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 28 grudnia 2010 r.