NSA orzekał w sprawie kilku działek na warszawskim Bródnie, które w 1972 r. zostały wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem na budowę dwukondygnacyjnego garażu dzielnicowego wraz z przydrożną stacją obsługi. Działki znajdowały się na terenie, na którym miało powstać osiedle mieszkaniowe. Do budowy osiedla nigdy nie doszło.

Sprawa o zwrot działek toczyła się od 1995 r. Gdy spadkobierczyni właścicieli działki zwróciła się do starosty wołomińskiego o zwrot wywłaszczonych działek, starosta zdecydował o ich zwrocie, a wojewoda utrzymał tę decyzję w mocy. Obaj powołali się na art. 136 i 137 ustawy z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które określają przesłanki, kiedy nieruchomość staje się "zbędna" na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu.

 

Z danych Wydziału Architektury Urzędu Gminy z 2000 r. i Biura Naczelnego Architekta Miasta z 2003 r. wynikało, że na wywłaszczonym gruncie w ogóle nie rozpoczęto budowy osiedla mieszkaniowego, czyli nie zrealizowano celu wywłaszczenia. Ponadto inwestor, na wniosek którego wywłaszczono cały grunt, nie otrzymał ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. Teren ten został wydzierżawiony spółce O. Oględziny przeprowadzone w 2006 r. wykazały, że na działkach objętych wnioskiem o zwrot osoby prywatne wybudowały warsztaty samochodowe, a także, że na działkach tych są realizowane inne usługi motoryzacyjne. Z tego powodu, skoro działki nie została wykorzystane zgodnie z celem, na jaki zostały wywłaszczone, starosta, a potem wojewoda zdecydowali o zwrocie ich właścicielce.

Pełna treść artykułu dostępna jest w portalu LEX >>>