W związku z powyższą zmianą, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach do 17 października br., do godz. 10.00. Przedmiotem wskazanego zamówienia publicznego jest kompleksowe doradztwo prawne, podatkowe, ekonomiczno-finansowe i techniczne w zakresie przygotowania do realizacji projektu PPP. W rezultacie postępowania przetargowego, zamawiający planuje pozyskać zespół profesjonalnych ekspertów, którzy stanowić będą wsparcie strony publicznej w tym przedsięwzięciu, w szczególności w procesie wyboru partnera prywatnego i zawarcia umowy PPP.

Źródło: www.ppp.gov.pl