Zgłoś swój udział w konferencji „Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego – problemy z praktyki”, która odbędzie się 6 grudnia w Centrum Konferencyjnym Golden Floor w Warszawie.>>


Największa od ponad 30 lat reforma Kodeksu postępowania administracyjnego przyniosła wiele rewolucyjnych zmian. Z tego powodu – i w pół roku od wejścia w życie nowych przepisów – zapraszamy na konferencję, której celem jest nie tylko omówienie celów reformy, ale jej praktycznych skutków.

Podczas konferencji eksperci – m.in. autorzy reformy KPA – z pierwszej ręki opowiedzą o założeniach i celach zmian oraz ich wpływie na praktykę postępowania administracyjnego. Co istotne, prelegentami są wybitni znawcy procedury administracyjnej zajmujący się nią w praktyce: sędziowie sądów administracyjnych i radcowie prawni.

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która obowiązuje od 1 czerwca 2017 r., jest jedną z najobszerniejszych nowelizacji procedury administracyjnej w historii. Wprowadzone zmiany przede wszystkim mają przeciwdziałać przewlekłości oraz formalizmowi tej procedury.

Konferencję adresujemy do praktyków:
- pracowników organów administracji publicznej (administracji rządowej i samorządowej), którzy stosują przepisy KPA i rozpatrują sprawy administracyjne;
- adwokatów i radców prawnych występujących w postępowaniach administracyjnych.

Koordynator merytoryczny i gość specjalny konferencji: prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, Katedra Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Łódzkiego
Przewodniczący Zespołu do spraw reformy postępowania administracyjnego przy Prezesie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Zapraszamy do lektury wywiadu z prof. dr hab. Zbigniewem Kmieciakiem.

Udział w konferencji umożliwia zdobycie punktów szkoleniowych wymaganych przez Okręgowe Izby Radców Prawnych/ Okręgowe Rady Adwokackie.

Sprawdź program>>