Jak tłumaczył Grzegorz Pochopień, dyrektor Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym w Ministerstwie Edukacji Narodowej, dotychczasowy system przewidujący dwudziestoprocentowy wkład własny dla wszystkich gmin się nie sprawdzał.

Czytaj więcej Biedniejsza gmina dostanie więcej pieniędzy na pomoc materialną