W przypadku Łagiszy termin został przesunięty z 5 stycznia na 30 stycznia, natomiast dla Żerania z 15 stycznia na 6 lutego. W obu przypadkach wydłużenie terminu nastąpiło na prośbę potencjalnych wykonawców. Ponadto w przypadku Żerania do dokumentacji przetargowej wprowadzono zmiany związane z grudniowym wyrokiem KIO.

Tauron Wytwarzanie ogłosił 20 listopada 2014 r. przetarg na budowę "pod klucz" nowego bloku gazowo-parowego w Elektrowni Łagisza w Będzinie. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji nowego bloku gazowo-parowego, opalanego gazem ziemnym wraz z długoterminową umową serwisową oraz z infrastrukturą pomocniczą i towarzyszącą.

Do przetargu zostanie dopuszczonych maksymalnie pięciu wykonawców. Wadium ustalono na poziomie 32 mln zł. O wyborze oferty najkorzystniejszej decydować będzie kryterium techniczno-ekonomiczne (80 proc.), cena (10 proc.) oraz termin realizacji (10 proc.). Zakładany termin realizacji umowy będzie wynosił 180 miesięcy.

Z kolei, PGNiG Termika ogłosiła przetarg w EC Żerań obejmujący blok o mocy elektrycznej w granicach od 420 MWe do 490 MWe netto i mocy cieplnej powyżej 250 MWt wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi. Zamówienie przewiduje wykonanie niezbędnych robót budowlanych oraz zaprojektowanie, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji kogeneracyjnego bloku energetycznego wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi, szkolenie personelu zamawiającego oraz świadczenie wieloletniego serwisu wybranych urządzeń.

Czas trwania umowy będzie wynosił 180 miesięcy. Wadium wynosi 20 mln zł.

Źródło: www.wnp.pl