Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie weszła w nowy etap. Powołany przez prezydenta Warszawy w grudniu 2012 roku Komitet Sterujący ds. realizacji inwestycji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie przygotował nowe założenia tego przedsięwzięcia. Nie zmienia się planowana lokalizacja budynku - stanie on na Placu Defilad, na przeciwko ulokowanego po drugiej stronie ulicy Marszałkowskiej Domu Towarowego Sezam.

Zmiany w planach dotyczą powierzchni budynku i wzajemnego usytuowania przestrzeni przeznaczonych dla obu instytucji, które będą się w nim mieścić - Teatru Rozmaitości i MSN. Pierwotny plan zakładał, że budynek będzie liczył 35 tys. m kw. - nowy plan zmniejsza tę powierzchnię do 25 tys. m kw., co zdaniem autorów planu, ma podnieść funkcjonalność budynku i zmniejszyć koszty jego utrzymania. Pierwotnie Teatr Rozmaitości ulokowany miał być pomiędzy przestrzeniami muzealnymi, teraz planuje się, że zostanie dla niego przeznaczone całe skrzydło budynku.

W najbliższych tygodniach MSN i Teatr Rozmaitości rozpoczną procedurę wyboru architekta przyszłej siedziby obu instytucji, budowa ma rozpocząć się w połowie 2016 roku.