Aż tysiąc złotych za każdy dzień zwłoki zapłaci urząd, który przekroczy 14 dniowy termin uzgodnienia projektu warunków zabudowy. Zmiany takie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z postulatem zmian wyszła grupa posłów, której celem jest usprawnienie procedury wydawania warunków zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Szybciej mają być także rozpatrywane odwołania.

Parlamentarzyści proponują, aby w przypadku przekroczenia ustanowionych przez prawo terminów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nakładał karę w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki na winny tego opóźnienia urząd.

Karą w tej samej wysokości zagrożone będą również samorządowe kolegia odwoławcze, które nie rozpatrzą odwołań od tych decyzji w terminie 30 dni.

Poselskie zmiany nie spotkały się z akceptacją samych zainteresowanych. Jak argumentuje urząd marszałkowski województwa opolskiego, zaproponowane kary są zbyt wysokie. Zdanie to popiera również urząd marszałkowski województwa dolnośląskiego, który dodaje, że obecnie głównym problemem są niejasne przepisy oraz ich korupcjogenność.


Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP
Źródło: Rzeczpospolita z dnia 18 maja 2010 r.