Konsultacje rozpoczęte przez MRR mają na celu zebranie opinii i uwag na temat nowych inwestycji proponowanych do zamieszczenie na Liście.

Jak informuje MRR, w wyniku podjęcia decyzji o naborze projektów rezerwowych PO Rozwój Polski Wschodniej w dniach 1 grudnia 2010 - 31 stycznia 2011 r. przeprowadzono procedurę naboru. Na listę zgłoszeń uszeregowaną malejąco, według uzyskanej na etapie oceny merytorycznej punktacji, zarekomendowano wszystkie projekty, które uzyskały przynajmniej 60 proc. możliwej do uzyskania punktacji.

Tym samym proponuje się, by do na listę projektów indywidualnych wpisać:
1. Projekt pn. Przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 835 i 858 w Biłgoraju, zgłaszający: Miasto Biłgoraj,
2. Projekt pn. Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku na odcinku od ul. W. Sławińskiego do ul. A Mickiewicza, zgłaszający: Miasto Białystok,
3. Projekt pn. Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885, zgłaszający: Miasto Przemyśl,
4. Projekt pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska na odcinku od km 43+750 do km 70+643,25 (z wyłączeniem odcinka od km 70+406 do km 70+599,50 realizowanego przez GDDKiA w ramach budowy obwodnicy miasta Frampol w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski-granica państwa), zgłaszający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie,
5. Projekt pn. Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - etap I, zgłaszający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,
6. Projekt pn. Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - etap II, zgłaszający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,
7. Projekt pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów–Osiek, zgłaszający: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w konsultacjach - przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich - proszone są o zgłaszanie uwag na przeznaczonym do tego formularzu. Wypełniony dokument należy przesłać na adres porpw@mrr.gov.pl, wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne LPI PO RPW Działanie IV.1”. Termin zgłaszania uwag upływa 20 lipca 2011 r.

Na podstawie: www.mrr.gov.pl