Niższe janosikowe w 2011 r.

Prawie 178 mln zł pozostanie w kasach województw. O tyle zmniejszy się również kwota subwencji regionalnej.

Tak wynika ze zmiany, jaka została wprowadzona do ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przez ustawę z 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją budżetu. Nowelizacja podwyższa granice progów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa (wskaźnik W) w porównaniu z tym samym wskaźnikiem dla kraju (wskaźnik Ww), po przekroczeniu których dane województwo dokonuje wpłat do budżetu państwa. Obecnie (w 2011 r.) wysokość tych granic wynosi 120% i 180%, czyli jest wyższa od obowiązujących w roku ubiegłym o 10%. Nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego utrzymała dwie kategorie jednostek dokonujących wpłat. Do pierwszej zalicza się województwa, w których dochód podatkowy na mieszkańca jest wyższy niż 120% i nie wyższy od 180% średniego dochodu podatkowego na mieszkańca w kraju. Do drugiej należą zaś województwa, w których wskaźnik W jest wyższy niż 180% wskaźnika Ww. Zmiana ta spowoduje zmniejszenie wpłat województw o prawie 178 mln zł. O tę samą kwotę zmniejszy się część regionalna subwencji ogólnej dla województw.

Źródło: Rzeczpospolita, 5 stycznia 2011 r.

Opublikowano: http://www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 5 stycznia 2011 r.