NIK zapowiada kontrolę w szpitalach psychiatrycznych. Wciąż dochodzi tam do łamania praw pacjentów. Jest to też spowodowane tym, że zamiast 50 rzeczników, którzy mają dbać o ich interesy, udało się powołać 26.

NIK zapowiada, że kontrole w szpitalach psychiatrycznych rozpoczną się jeszcze w drugim kwartale tego roku. Skontrolowanych zostanie około 60 placówek – szpitale i specjalistyczne przychodnie. Wciąż dochodzi tam do łamania praw pacjentów. Najczęściej skarżą się na to, że jest wobec nich stosowany przymus bezpośredni oraz na to, że trafiają do tych placówek bez ich zgody. Dotyczy to 10% z nich. Sytuacji tych pacjentów nie poprawia też fakt, że rzeczników praw pacjentów szpitali psychiatrycznych wciąż jest ich za mało. Obecnie działa 26 rzeczników, a powinno być 50. W efekcie nie zawsze są w stanie dotrzeć do wszystkich chorych. Brak kolejnych konkursów na rzeczników pacjentów szpitali psychiatrycznych to m.in. efekt braku pieniędzy na ich powołanie, a także tego, że udział w nich niekiedy zgłaszają osoby bez odpowiednich kwalifikacji. Działanie rzeczników (wynagrodzenie) jest opłacane z budżetu biura rzecznika praw pacjenta. Tegoroczny wynosi zaledwie 6,5 mln zł.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 11 lutego 2011 r.