Podczas konferencji „Audyt samorządów – czyli jak się odnaleźć w gąszczu zmian”, szef NIK podkreślał, że w związku z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej - mowa tu o 31,2 mld euro dla samorządów - konieczne jest zidentyfikowanie każdego potencjalnego ryzyka dla skutecznego wykorzystania tych środków. Jak podkreśla, jednym z niebezpieczeństw jest ryzyko prawne, w tym legislacyjne.

Niepokój może budzić wzrost biurokratyzacji systemu związanego z pozyskiwaniem środków unijnych - chodzi tu o zbyt dużą liczbę procedur wewnętrznych, czy wzrastającą liczbę dokumentów oraz reguł uzależniających wybór projektów i uruchomienie środków. Zdaniem Krzysztofa Kwiatkowskiego, dużym kłopotem jest też niestabilność i niespójność przepisów prawnych, trwający proces implementacji prawa UE oraz brak ujednoliconych i stałych zasad wdrażania programów. W efekcie dochodzi do sytuacji, że zasady te zmieniane są już w trakcie implementacji projektów.

W opinii prezesa NIK, zmiany w regulacjach wymagają od JST ciągłych starań na rzecz profesjonalizacji obsługi środków z UE czy doskonalenia pracy służb prawnych oraz finansowych. Zachęca on również samorządowców do korzystania z efektów pracy NIK, która bada poszczególne etapy organizowania procesów związanych z uzyskiwaniem i wykorzystywaniem środków UE. Izba w informacjach o rezultatach kontroli przedstawiła też wnioski dotyczące korzystania z funduszy UE, które mogą pomóc samorządom w usprawnianiu ich działań związanych z pozyskiwaniem pieniędzy.

(nik.gov.pl) 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami