W trakcie spotkania wiceminister Tomasz Żuchowski podkreślił, że wdrożenie systemu jest uzależnione od pełnej współpracy wszystkich współtworzących go organów, zarówno po stronie samorządu terytorialnego jak i administracji rządowej. Zdiagnozowany brak zainteresowania dla tego przedsięwzięcia rodzi jednak pytanie o możliwość zrealizowania tego zadania w obecnej formule.

Zdaniem wiceministra, mimo poniesionych nakładów finansowych oraz działalności pełnomocników rządu ds. ZSIN, nie zbliżono się do zakończenia budowy systemu. Choć termin realizacji zadania minął we wrześniu 2016 r., zebrane stanowiska i ankiety nie umożliwią wskazania konkretnej daty jako docelowej dla pełnego wdrożenia systemu.

Podczas debaty przedstawiciele strony samorządowej wyrazili poparcie dla działań mających na celu pełne wdrożenie ZSIN, deklarując swoje zaangażowanie. W ocenie JST dalsze działania powinna poprzedzić rzetelna i kompleksowa analiza stanu obecnego. Wspólne działanie samorządu terytorialnego i rządu w tym zakresie pozwoliłoby zracjonalizować wdrażanie systemu.

(mib.gov.pl)

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami