Zgodnie z obowiązującymi przepisami dozwolone jest ograniczenie przez gminę kręgu osób mogących ubiegać się o abonamenty parkingowe. Sporną kwestię rozstrzygnął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. VII SA/Wa 2258/09).
 
W związku z narastającą liczbą aut poruszających się po naszych drogach strefy płatnego niestrzeżonego parkowania zyskują coraz większą popularność. Większość polskich miast wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich mieszkańców stworzyło takie obszary. W różnych miejscach panuje jednak różna regulacja dotycząca zasad i praktyki ich funkcjonowania, a kontrowersje powstałe w ten sposób stały się powodem wielu skarg.
 
W stanie faktycznym, który miał miejsce w sprawie badanej przez sąd, rada gminy wprowadziła roczną opłatę abonamentową dla mieszkańców strefy za postój jednego pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony (w wysokości 30 złotych). Kontrowersje budził zapis pozwalający ubiegać się o abonament jedynie osobom zameldowanym na pobyt stały lub czasowy w danej strefie. Fakt uzależnienia abonamentu parkingowego od zameldowania został więc zaskarżony do sądu. W obronie zaskarżonej uchwały wystąpiły władze gminy argumentując, że przyjęta regulacja ma na celu zapewnienie większej rotacji pojazdów w centrum miasta.
 
Rozstrzygając sprawę sąd nie dopatrzył się sprzeczności uchwały z ustawą zasadniczą i tym samym oddalił skargę. Podkreślono również, że ustawa o drogach publicznych upoważnia gminę do ustalania wysokości opłat i określania przyznawania abonamentów.
 
Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP
Źródło: Rzeczpospolita z dnia 26 lutego 2010 r.