Stawki minimalnego wynagrodzenia bez zmian


Nie będzie wyższej stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli. Projekt rozporządzenia regulującego tę kwestie został przekazany przez resort edukacji do konsultacji społecznych.

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od września wyniosą:
- dla nauczyciela stażysty: 2 265 zł;
- dla nauczyciela kontraktowego: 2 331 zł;
- dla nauczyciela mianowanego: 2 647 zł;
- dla nauczyciela dyplomowanego: 3 109 zł.

Rozwiązanie to nie zaburzy wypracowanych struktur wynagrodzenia nauczycieli i jednocześnie pozwoli zachować jego motywacyjny charakter, uzasadnia utrzymanie zeszłorocznych stawek MEN.