Gmina ustala liczbę zajęć dla nauczycieli specjalistów


Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) potępił samorządową praktykę stosowaną wobec tzw. nauczycieli specjalistów, czyli m.in. pedagogów, psychologów i logopedów. Gminy wykorzystują fakt, że zgodnie z orzecznictwem sądów (np. wyrok Sądu Najwyższego z 21 marca 2012 r., III PZP 2/12) przy ustalaniu liczby godzin zajęć dla tej grupy zawodowej zastosowania nie mają wynikające z Karty Nauczyciela ograniczenia.


Dwukrotnie wyższe pensum nauczycieli specjalistów

ZNP zwraca uwagę, że w niektórych samorządach pensum nauczycieli specjalistów wzrosło aż dwukrotnie i wynosi 40 godzin. Związkowcy alarmują, że władzom lokalnym zależy jedynie na oszczędnościach przez co specjaliści nie mają w praktyce czasu na dodatkową pracę z dziećmi czy konsultacje z rodzicami. Sprawą zainteresował się także Rzecznik Praw Obywatelskich, który wyjaśnień domaga się od resortu oświaty.

Gminy wypłacą wynagrodzenie za nadgodziny?

Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP przestrzega gminy, że w takiej sytuacji samorządy muszą liczyć się z dodatkowym wynagrodzeniem za godziny ponadwymiarowe dla tych pracowników. Teresa Konarska, szef kancelarii prawnej zajmującej się wyłącznie prawem oświatowym zauważa z kolei, że nauczyciele, którzy uznają, że przez wysokie pensum nie są w stanie wypełnić swoich obowiązków w 40-godzinnym tygodniu pracy, mogą poskarżyć się do sądu i zażądać ustalenia treści stosunku pracy, co pozwoli ustalić realny czas pracy.

Źródło: Gazetaprawna.pl