Wskazane wyżej promesy zostały udzielone powiatom sokólskiemu, bielskiemu, sejneńskiemu oraz monieckiemu. Dofinansowanie otrzymają ponadto gminy Nowe Piekuty, Boćki oraz Grabowo. Łączna kwota promes to około 3 055 700 zł. Ogółem wsparcie finansowe w roku 2017 uzyskało 12 samorządów, w tym 6 powiatów oraz 6 gmin.

Warto podkreślić, że MSWiA w 2017 r. łącznie przydzieliło promesy finansowe w wysokości 8,6 mln zł. Za środki te przebudowanych lub wyremontowanych zostanie 6 odcinków dróg gminnych i 4 odcinki dróg powiatowych oraz wykonany zostanie remont mostu drogowego na rzece Brzozówka w Gminie Jaświły. Przebudowane będą ponadto przepusty drogowe w ciągu tych dróg oraz zakończony zostanie remont budynku ZSw Drohiczynie, uszkodzonego w wyniku obfitych opadów w 2016 r.

(mswia.gov.pl)

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami