Jak podkreśla w swoim stanowisku resort, włączenie nowych terenów w granice miasta Opola wzmocni jego potencjał i zwiększy konkurencyjność.

Ministerstwo zwraca uwagę, że rozszerzenie miasta przyniesie mieszkańcom przyłączonych samorządów szereg korzyści. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola przyjętą 25 lutego 2016 r. mają oni bowiem zadeklarowane m.in. utrzymanie placówek oświatowych (szkoły i przedszkola) czy modernizację istniejącej infrastruktury technicznej, komunalnej i zabytkowej.

Kontynuowane będą również rozpoczęte inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej oraz zapewnione zostanie utrzymanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych i placówek kulturalnych. Uchwała zakłada także przekształcenie sołectw w rady dzielnic z budżetem na poziomie 100 tys. złotych, czy objęcie publiczną komunikacją przez MZK Opole.

Przygotowanie kompleksowych zmian w sieci komunikacji miejskiej oznacza, że autobusy MZK będą kursowały do wszystkich włączanych do Opola miejscowości.

Ich mieszkańcy będą więc mogli nabywać bilety komunikacji miejskiej w niższych cenach i korzystać z wielu promocyjnych ofert.

Wojewoda Opolski wielokrotnie rozmawiał z protestującymi przeciwko zmianom administracyjnym, przekonując ich, że mają one na celu polepszenie sytuacji gmin. Rada Miasta Opole 27 października 2016 r. podjęła ponadto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2017 roku Gminie Dobrzeń Wielki w wysokości prawie 10 mln zł, oraz zdecydowała się przekazać na ten sam cel kwotę 1,8 mln zł gminie Dąbrowa.

(mswia.gov.pl)
 

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami