Wypłacone zostały pierwsze zasiłki do 300 tys. zł dla powodzian na odbudowę zniszczonych domów. Takie pieniądze otrzymało kilka poszkodowanych rodzin z Podkarpacia. Do tej pory minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller uruchomił ogółem ponad 2 mld 124 mln zł na usuwanie skutków tegorocznej powodzi.

We wtorek (26 października) szef MSWiA przyznał kolejne środki w wysokości 15 mln zł dla województwa podkarpackiego na remonty i odbudowę budynków mieszkalnych. W sumie dla Podkarpacia resort przekazał dotychczas przeszło 145,5 mln zł na ten cel.

Samorządy wypłacają zasiłki do 20 tys., 100 tys. lub 300 tys. zł, dzięki którym powodzianie mogą wyremontować bądź odbudować budynki mieszkalne. Do tej pory pomoc tego rodzaju otrzymało ponad 16,5 tys. rodzin. Poszkodowani mogą składać wnioski o pomoc do 300 tys. zł, jeśli otrzymają nakaz rozbiórki domu od powiatowego inspektora budowlanego.

Ogółem w związku z powodzią minister Jerzy Miller uruchomił z rezerwy celowej budżetu państwa kwotę 2 mld 124 mln 574 tys. zł, w tym:

- 246 mln 958 tys. zł na zasiłki dla powodzian (do 6 tys. zł),

- 207 mln 304 tys. zł na akcje przeciwpowodziowe,

- 359 mln 696 tys. zł na naprawę wałów i innych urządzeń melioracji wodnej oraz odbudowę infrastruktury przeciwpowodziowej Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej,

- 21 mln 207 tys. zł na odbudowę zniszczeń spowodowanych przez osuwiska i badania geologiczne osuwisk (woj. małopolskie, śląskie),

- 434 mln 212 tys. zł na remonty i odbudowę budynków mieszkalnych - pomoc do 20 tys. lub do 100 tys. zł (m.in. woj. dolnośląskie, podkarpackie, opolskie, mazowieckie, małopolskie, lubelskie, wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie, świętokrzyskie),

- 14 mln 238 tys. zł na pokrycie kosztów prac rzeczoznawców majątkowych i ekspertów technicznych (m.in. woj. podkarpackie, lubelskie, małopolskie, dolnośląskie, mazowieckie),

- 729 mln 863 tys. zł na odbudowę lub remonty samorządowej infrastruktury komunalnej (m.in. woj. podkarpackie, małopolskie, lubelskie, mazowieckie, świętokrzyskie, śląskie, podlaskie, wielkopolskie, dolnośląskie),

- 15 mln 892 tys. zł na walkę z plagą komarów na zalanych terenach (m.in. woj. małopolskie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, śląskie),

- 5 mln 275 tys. zł na wynajem kontenerów mieszkalnych (m.in. woj. lubelskie, podkarpackie, mazowieckie),

- 7 mln 599 tys. zł na ekwiwalenty dla strażaków OSP (m.in. woj. lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie),

- 1 mln 770 tys. zł na wypoczynek dzieci (m.in. woj. świętokrzyskie, podkarpackie, śląskie, dolnośląskie, lubelskie, lubuskie),

- 61 tys. zł na pomoc psychologiczną (woj. lubelskie, mazowieckie),

- 70 mln zł na wsparcie przedsiębiorców dotkniętych powodzią,

- 1 mln 785 tys. zł dla Ministerstwa Środowiska na wykonanie zdjęć lotniczych, ortofotomapy oraz interpretacji w celu określenia granic występowania wód powodziowych w maju i w czerwcu 2010 roku

- 3 mln 214 tys. zł na usuwanie szkód w sieci pomiarowo-obserwacyjnej, w sprzęcie pomiarowym oraz w obiektach państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej - IMGW,

- 5 mln zł na usuwanie szkód popowodziowych na torze wodnym Świnoujście-Szczecin,

- 500 tys. zł na usuwanie szkód powstałych w jednostkach szkolnictwa artystycznego.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)