- Długo byliśmy bierni wobec działań i zachowań, których jedynym celem było i jest oczernianie firmy i pozbawienie nas kontraktu na wywóz stołecznych śmieci. Czara goryczy się przelała. Rozpoczęliśmy działania, których efektem będą pozwy wobec podmiotów, które poprzez rozpowszechnianie kłamstw chcą zdyskredytować MPO i wyeliminować nas z przetargu. Mam na myśli również sytuacje dotyczące bezprawnego upublicznienia treści stanowiących tajemnicę naszego przedsiębiorstwa. Będziemy swoich racji dochodzić w sądzie. O wynik jestem spokojny - mówi Krzysztof Bałanda, prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania.

Przedsiębiorstwo poddawane jest nieustannym kontrolom ze strony organów do tego typu działań powołanych. W roku 2013 przeprowadzono 16 kontroli, żadna z nich nie wykazała nieprawidłowości.

- Jesteśmy w posiadaniu dokumentów i analiz, które w sposób jednoznaczny potwierdzają nasze racje. Mówię tu m.in. o dokumentach dotyczących naszego zabezpieczenia finansowego, czy opinii odnoszącej się do kalkulacji, którą przedstawiliśmy i która sporządzona została w sposób, jak najbardziej prawidłowy i zgodny ze sztuką.  W całym tym zamieszaniu zapominamy o jednym. Celem nadrzędnym MPO, jako spółki miejskiej jest zapewnienie płynnego odbioru i zagospodarowania śmieci, a nie finansowy drenaż portfeli Warszawiaków. W naszym przypadku kilkuprocentowa marża zupełnie nam wystarczy i to pokazaliśmy w kalkulacji. Minimalny zarobek gwarantuje moim zdaniem utrzymanie przez dłuższy czas opłat dla mieszkańców na niezmienionym poziomie. Myślę, że takim podejściem zasadniczo różnimy się od większości firm komercyjnych działających w naszym sektorze" - dodaje Krzysztof Bałanda.

MPO złożyło Miastu ofertę w przetargu na obsługę pięciu zadań z dziewięciu istniejących. Do tej pory przedsiębiorstwu udało się zdobyć kontrakt w Śródmieściu. O losach pozostałych zadecyduje KIO, która rozpatrzy odwołania złożone przez konkurencyjne firmy.

MPO w Warszawie istnieje na rynku warszawskim od 1 lipca 1927 r. Jest spółką komunalną i zajmuje się odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów oraz oczyszczaniem miasta. Spółka posiada blisko 400 jednostek taborowych.