Tegoroczna edycja konkursu skierowana jest do instytucji tworzących centra i kluby integracji społecznej i dotyczy wsparcia finansowego projektu z zakresu organizacji i przebiegu przedsięwzięcia o nazwie „Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej”. W ramach konkursu wskazany zostanie podmiot, który stanie się Organizatorem Konwentu. Wybrany podmiot uzyska dofinansowanie do kosztów organizacji i przebiegu „Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej”. W zamyśle MPiPS Konwent ma stać się w przyszłości stałą reprezentacją środowiska centrów i klubów integracji społecznej, realizujących usługi reintegracji społeczno-zawodowej.

Wybrany podmiot otrzyma dofinansowanie w wysokości 49.000 zł . jednak nie może przekroczyć 80% ono kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację zadań oferty.

Jak zapowiedziano w komunikacie zamieszczonym na stronach MPiPS w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” przewidziano w kolejnych latach utrzymanie wsparcia finansowego dla kolejnych organizatorów Konwentu.

Jednocześnie wprowadzono ograniczenie dotyczące podmiotów, które mogą wziąć udział w konkursie; rozpatrywane będą jedynie oferty przygotowane i zgłoszone przez instytucje prowadzące centra lub kluby integracji społecznej, które dysponują minimum 2-letnim doświadczeniem w stosowaniu usług reintegracji społeczno-zawodowej

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 2 września 2011 r.

Więcej informacji na stronie internetowej MPiPS.