Wartość zwycięskiej oferty opiewa na kwotę 260,90 mln zł.

Warto przypomnieć, iż wszyscy potencjalni wykonawcy zadeklarowali identyczne warunki wykonania inwestycji tj. 30-miesięczny termin wykonania i 10 lat gwarancji jakości na wykonane prace.

O wyborze oferty najkorzystniejszej decydowało kryterium ceny (90 proc.), terminu realizacji (5 proc.) oraz gwarancji jakości robót (5 proc.).

Źródło: ISBnews.pl