Zdaniem wiceministra obrony narodowej - Michała Dworczyka - uchwalenie projektowanych zmian, pozwoli na rozwój sportów strzeleckich oraz zapewni lepsze warunki do ćwiczeń wojsku i służbom mundurowym. Jak podkreśla, dzięki zaproponowanej modyfikacji, dopuszczalne stanie się dotowanie JST, które będą zainteresowane budową strzelnic. Wiceminister dodaje również, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat zamknięto w Polsce ponad 60 strzelnic.

Jak wynika z przyjętej przez Sejm ustawy, jednostki samorządu terytorialnego będą mogły otrzymywać dofinansowanie z MON na budowę i remonty strzelnic oraz rozwijanie sportu strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz organizacji proobronnych. Dodatkowo, samorządy będą mogły ubiegać się o wsparcie finansowe na budowę i remonty pomników upamiętniających "tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego".

(mon.gov.pl)

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Administracja Samorządowa
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów