Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej unieważnił negocjacje na zakup trzech samolotów dla VIP-ów. Po dokonaniu tej czynności, ogłoszono kolejne postępowanie, które tym razem ma zostać przeprowadzone z wolnej ręki powołując się na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego. Resort wskazuje także, iż zamówienie może zostać udzielone w tym trybie ze względu na to, że może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

Eksperci na łamach Gazety Prawnej przekonują, iż żadna z wymienionych przesłanek nie może mieć zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Jak zaznacza dr Włodzimierz Dzierżanowski, pierwsza z nich nie została spełniona z tego względu, iż resort przez wiele lat korzystał z samolotów LOT, dlatego też nie można uznać, że wystąpiło takie zdarzenie, które uniemożliwiałoby dalsze z nich korzystanie. Błędne byłoby również przyjęcie, iż tylko jeden z wykonawców może zrealizować zamówienie, o czym świadczą złożone w poprzednim postępowaniu cztery oferty.

Dlatego też uznać można, iż postępowanie prowadzone przez resort obrony obarczone jest znacznym ryzykiem prawnym. Krajowa Izba Odwoławcza może stwierdzić zasadność zastosowania zamówienia z wolnej ręki również po zakończeniu negocjacji, a nawet po zawarciu umowy w razie nieopublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Źródło: Gazeta Prawna

Dowiedz się więcej z książki
Korzystanie z zasobów osób trzecich w zamówieniach publicznych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł