Wojsko korzystało głównie z art. 4 pkt 5b ustawy - Prawo zamówień publicznych, czyli przepisu pozwalającego pominąć procedury tej ustawy przy zamówieniach dotyczących produkcji lub handlu bronią, amunicją i materiałami wojennymi jeżeli wymaga tego podstawowy interes bezpieczeństwa państwa (wydatki na tej podstawie to 6,7 mld zł).

Kolejne 2 mld zł wojsko wydało z pominięciem procedur ustawowych na podstawie art. 4b ust. 1 lit. a PZP. Przepis ten mówi o zamówieniach udzielonych przez rząd RP rządowi innego państwa, związanych z dostawami sprzętu wojskowego lub sprzętu newralgicznego.

Ponad 3 mld zł MON wydał z wykorzystaniem procedur określonych w ustawie - Prawo zamówień publicznych, w tym ponad 2 mld zł w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Dowiedz się więcej z książki
Prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł