Przedmiot zamówienia w podstawowym zakresie obejmuje modernizację trzech pojazdów, ale dokumentacja postępowania zakłada możliwość zwiększenia wolumenu modernizowanych pojazdów.

Maksymalna wartość zamówienia uwzględniająca kompleksową przebudowę 10 pojazdów opiewa na kwotę w wysokości 70.000,000,00 zł.

Więcej informacji na temat prowadzonej procedury w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Zachodniopomorskiego