Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych nie ulegnie zmianie. Oznacza to, że pomoc otrzyma mniej osób, niż miało to miejsce dotychczas.

Próg dochodowy ustanowiony na granicy 504 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie (a gdy w rodzinie wychowuje się osoba niepełnosprawna – 583 zł) kolejny rok pozostaje zamrożony. Aktualne stawki obowiązują w obecnym kształcie od wejścia w życie ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, co powoduje, że do pobierania świadczeń rodzinnych uprawnionych jest coraz mniej osób. Jeszcze w 2005 r. zasiłki trafiły do 5,5 mln dzieci, na przestrzeni lat liczba ta jednak znacznie zmalała. W ubiegłym roku zasiłek rodzinny trafiał przeciętnie do 3,3 mln dzieci, dla porównania rok wcześniej uprawnionych było prawie 4 mln osób.

System przyznawania zasiłków w większym stopniu miał być uzależniany od dochodów rodziny, jednak wbrew wcześniejszym zapowiedziom takie zmiany nie zostaną wprowadzone w najbliższym czasie. Na mocy decyzji rządu podniesiona została jedynie wysokość samego zasiłku, kryterium dochodowe pozostawiono natomiast na nie zmienianej od lat wysokości, nie zważając na liczne protesty osób, które z powodu braku ustawowej weryfikacji kryterium dochodowego straciły prawo do świadczeń rodzinnych. Jak zapowiedziała Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak, w tym roku prace nad podwyższeniem kryterium dochodowego nie będą prowadzone.


Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP
Źródło: Gazeta Prawna z dnia 25 marca 2010 r.