Z systemu Prozorro korzystały również inne resorty, ale tylko Ministerstwo Obrony otrzymało pozwolenie na przetargi o wartości wyższej niż sto tysięcy hrywien tj. niż 18 tys. zł. Elektroniczny system ma wyeliminować problem korupcji panującej w ministerstwie.

Do tej pory resort sam wybierał uczestników przetargu bez konieczności uzasadnienia decyzji i prowadził z nimi niejawne negocjacje. Teraz będzie się kierował proponowaną ceną, a jeśli propozycja nie będzie mu odpowiadała, będzie musiał uzasadnić dlaczego.

Źródło: www.bankier.pl