Mimo zawieszenia gmina liczy dochód

Samo zawieszenie działalności gospodarczej przez rodzica nie pozwala gminie, aby dochód rodziny pomniejszyć o dochód utracony i przyznać świadczenia na dzieci.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych zawiera zamkniętą listę dochodów, które mogą być potraktowane jako utracone. Dlatego nie zawsze pogorszenie sytuacji dochodowej rodziny spowoduje możliwość ubiegania się o świadczenia. Takiej podstawy nie daje np. zawieszenie przez rodzica prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Przepisy wskazują, że tylko wyrejestrowanie działalności gospodarczej może spowodować, że potraktujemy to jako dochód utracony, mimo że zawieszenie działalności też oznacza, że rodzic nie osiąga dochodów. Podobny problem dotyczy też m.in. utraty świadczeń alimentacyjnych na skutek śmierci zobowiązanego do płacenia alimentów rodzica oraz sprzedaży gospodarstwa rolnego. To powoduje, że rodzina może ubiegać się o zasiłek dopiero na okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 listopada 2011 r., kiedy ważne będą dochody osiągnięte rok wcześniej. Przygotowana przez resort pracy nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych poszerza wprawdzie listę dochodów utraconych, ale jedynie o utratę alimentów oraz utratę zasiłku rehabilitacyjnego, chorobowego lub macierzyńskiego po utracie zatrudnienia.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 25 stycznia 2011 r.

Opublikowano: http://www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 25 stycznia 2011 r.