Środki te przeznaczone będą na odbudowę infrastruktury komunikacyjnej m. in. dróg i mostów w jednostkach samorządu terytorialnego dotkniętych klęskami żywiołowymi. Wśród województw, które otrzymają promesy finansowe, znajdują się woj. małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie.

W ubiegłym roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczono 365 mln zł., z czego 100 mln zł zostało przekazanych na odbudowę zniszczonej w 2009 roku infrastruktury komunalnej. Pieniądze otrzymały m.in. województwa dolnośląskie, małopolskie, podkarpackie, śląskie i opolskie.

Tegoroczna kwota pomocy wygospodarowana została z rezerwy celowej budżetu państwa.

Źródło: www.mswia.gov.pl