Jak poinformowała we wtorek Joanna Górska z biura prasowego Urzędu Miasta w Katowicach, pismo w sprawie utworzenia grupy roboczej dotarło do magistratu. "W najbliższym czasie zaprosimy do współpracy przedstawicieli Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Bona Fides oraz dyrektorów szkół" - powiedziała Górska. Zastrzegła, że w skład zespołu wejdą również przedstawiciele Urzędu Miasta.

Do wakacji letnich - jak wyjaśniła Górska - zespół miałby wypracować zasady funkcjonowania sieci wypożyczalni podręczników przy bibliotekach szkolnych oraz przedyskutować kwestię pozyskania pieniędzy na sfinansowanie przedsięwzięcia.

"Docelowo chcielibyśmy pozyskać pieniądze z budżetu miasta. Od naszych ekspertów wiemy, że można także poszukać pieniędzy z innych źródeł, np. z resortu oświaty, prywatnych fundacji. Taka możliwość istnieje, dlatego chcemy porozmawiać o tym z urzędem" - powiedział prezes Bona Fides, Grzegorz Wójkowski.

Pomysł utworzenia w Katowicach wypożyczalni pojawił się w połowie 2011 roku. W listopadzie 2012 roku radni podjęli w tej sprawie uchwałę. Zdecydowali, że samorząd Katowic zajmie się przygotowaniem i wdrożeniem miejskiego programu udostępniania podręczników przez szkolne biblioteki i zostaną nim objęte rodziny wielodzietne oraz uczniowie z rodzin o niskich dochodach, korzystających ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej.

Wypożyczalnie mają powstać w szkołach podstawowych i gimnazjach - termin zostanie ustalony przez zespół roboczy. Stowarzyszenie nie wyklucza, że w przyszłości wypożyczalnie powstaną także przy szkołach ponadgimnazjalnych.

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides jest organizacją pozarządową, której celem jest m.in. edukacja w zakresie praw obywatelskich, zwiększenie dostępu do informacji publicznej, kontrola wydatków publicznych, przeciwdziałanie korupcji w instytucjach publicznych, rozwój społeczności lokalnych.

ktp/ hes/