Opublikowane dane pozwalają na ocenę sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010. Przedstawiony zestaw wskaźników może być pomocny także przy ocenie sytuacji finansowej poszczególnych jednostek samorządy terytorialnego oraz możliwości zaciągania zobowiązań czy podejmowaniu decyzji o charakterze rozwojowym. Na podstawie przygotowanego zestawu wskaźników poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, w ramach określonych typów i kategorii, będą mogły porównać swoją sytuację finansową z sytuacją finansową innych jednostek.

Dane, wraz z wprowadzeniem, dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów.