Na problem szkolnej biurokracji uwagę zwrócił niedawno premier Donald Tusk. Resort oświaty zapewnił, że już od kilku miesięcy trwają pracę nad nowelizacją rozporządzeń dotyczących dokumentacji przebiegu nauczania oraz organizacji pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Planowane zmiany mają uprościć biurokratyczną  sprawozdawczość. Zgodnie z zapewnieniami zamieszczonymi na witrynie internetowej resortu stosowane projekty już wkrótce zostaną przesłane do konsultacji.


Minister Szumilas opowiedziała również, o prowadzonych w resorcie pracach na rzecz inwentaryzacji całego prawa oświatowego stanowionego przez MEN, pod kątem procedur wymagających od nauczycieli wszelkiego rodzaju sprawozdawczości. Odpowiednie analiza wyników tych prac powinna prowadzić do podjęcia decyzji dotyczących likwidacji, ograniczeń lub uproszczenia części z procedur, obiecuje minister.

Źródło: men.gov.pl