Głównym założeniem pilotażu jest potwierdzenie, że narzędzie przygotowane do wdrożenia w całym kraju działa prawidłowo. Jego wprowadzenie ma m.in. znacząco skrócić czasu oczekiwania obywateli na odpisy aktów. Brak masowej migracji doprowadził bowiem w największych urzędach do wielomiesięcznego wyczekiwania na wspomniane dokumenty. W przypadku gdy pierwsza faza pilotażu pójdzie pomyślnie, planowane jest stopniowe włączanie kolejnych urzędów.

Do marca 2015 r. akty stanu cywilnego zapisywano wyłącznie w Księgach Stanu Cywilnego. Wiele urzędów stosowało równolegle aplikacje, które służyły do usprawnienia procesu tworzenia aktów oraz wydawania z nich odpisów. Po uruchomieniu Bazy Usług Stanu Cywilnego (system centralny dla całej Polski) część urzędów skorzystała z sześciomiesięcznego okresu przejściowego, by na w pełni scentralizowaną obsługę przejść dopiero od 1 września 2015 r.

(mc.gov.pl)