Jak poinformowano w piątkowym komunikacie, do 30 września trwa nabór wniosków do kolejnej edycji "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój". Wstępne listy rankingowe zostaną ogłoszone do końca października. Władze lokalne, które otrzymają dofinansowanie, będą musiały zrealizować zadanie w przyszłym roku.

"Wartość dofinansowania nie może przekraczać 3 mln zł oraz 50 proc. kosztów wydatków kwalifikowanych" - zaznaczono.

Jak wyjaśniono, samorządy, które chcą starać się o pomoc z budżetu państwa, muszą być zarządcą drogi na wszystkich odcinkach objętych pracami. Powinny one również przedstawić m.in. niezbędne pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót. "Gminy mogą otrzymać dofinansowanie na realizację nie więcej niż jednego zadania, natomiast miasta na prawach powiatu i powiaty ziemskie na wykonanie nie więcej niż dwóch zadań" - dodano.

Wnioski będą oceniane według ośmiu kryteriów, w tym: wpływu inwestycji na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, spójności z siecią dróg województwa, współpracy z innymi podmiotami przy realizacji zadania, odbudowy drogi zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych.

Ocenie podlegać będzie także: wpływ inwestycji na rozwój obszarów wiejskich, wpływ na poprawę dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych, atrakcyjność inwestycyjną i rynek pracy, wpływ na poprawę dostępności komunikacyjnej instytucji publicznych, wpływ na realizację zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli.

Służby prasowe woj. mazowieckiego poinformowały również, że ostateczna lista zostanie upubliczniona 30 listopada. Projekty zostaną zatwierdzone do 20 grudnia.

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny jest na stronach internetowych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz resortu administracji i cyfryzacji.

Urząd przypomniał, że w ramach programu przebudowy dróg lokalnych w 2013 r. na Mazowszu dofinansowanie (ponad 48 mln zł) otrzymają 44 wnioski: 19 powiatowych i 25 gminnych. W tym roku wyremontowanych zostanie ok. 137 km dróg. W latach 2009-2012 w województwie mazowieckim zmodernizowano lub wybudowano ponad 873 km dróg, a w formie dotacji przekazano ponad 260 mln zł.

Środki na budowę, przebudowę bądź remont dróg lokalnych pochodzą z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, zainicjowanego kilka lat temu przez ówczesnego wicepremiera Grzegorza Schetynę.