Woźniak powiedział, że decyzja o zwiększeniu środków dla Wielkopolski to efekt wtorkowego spotkania z minister rozwoju regionalnego Elżbietą Bieńkowską. Spotkanie było kolejnym z cyklu konsultacji prowadzonych przez minister z zarządami województw, dotyczących podziału środków europejskich na poszczególne regiony.

Jak podkreślił Woźniak, pozyskane przez region dodatkowe 180 mln euro to bardzo zadowalająca kwota. "Pozwoli nam na większą swobodę kształtowania programu regionalnego, uwzględnienie większych ilości interwencji, szczególnie w tych obszarach, gdzie istnieją problemy rozwojowe. To klucz do dobrego rozwoju całej Wielkopolski” – ocenił.

„Wskazujemy na trzy takie obszary, to kwestie rozwojowe aglomeracji poznańskiej i aglomeracji kalisko-ostrowskiej. Ponadto chodzi nam o obszary miejskie, które są związane ze stolicami byłych województw: Lesznem, Piłą, Koninem. Trzecia sprawa to obszary wiejskie, mające szereg problemów z dostępem do usług publicznych: edukacji, kultury, opieki zdrowotnej” – powiedział.

Jak poinformował w środę rzecznik Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Piotr Popa, przewidywana docelowa kwota dla regionalnego programu województwa wielkopolskiego, 2 mld 121 mln euro, została ustalona przy uwzględnieniu potencjału regionu i założeniu osiągnięcia zaplanowanych w programie regionalnym efektów.

„Ostateczne kwoty dla poszczególnych województw będą wynikiem konsultacji, obejmujących także negocjacje programów regionalnych i kontraktu terytorialnego. Zakładamy, że potrwają one do końca bieżącego roku” – poinformował rzecznik. 

rpo/ mki/ jra/