WKP: Marka Tarnowa Podgórnego opiera się na przedsiębiorczości?


Tadeusz Czajka: Rzeczywiście jednym z priorytetów naszych działań jest rozwijanie klimatu sprzyjającego przedsiębiorczości oraz tworzenie warunków zachęcających do inwestowania. To przyciąga zainteresowanie zagranicznych inwestorów: w ciągu ostatnich 20 lat powstało u nas 220 spółek z kapitałem zagranicznym, zainwestowano blisko miliard dolarów.

Firmy zaoferowały zatrudnienie - nie tylko bezpośrednie, także w formie outsourcingu. Świadectwem sprzyjającego klimatu są światowe marki, których siedziby bądź oddziały mieszczą się u nas: MAN, Scania, HAMMER, Stihl, Grundfos, Auchan, Imperial Tobacco, Lidl. Na terenie Gminy rozwijają się także przedsiębiorstwa o krajowym rodowodzie jak Korbanek czy Enea.

W sumie działa u nas 4,5 tys. podmiotów gospodarczych, z czego ¾ to małe, rodzinne firmy. Dowodem przedsiębiorczości jest fakt, iż w ciągu 2012 roku przybyło ponad 150 nowych podmiotów. Tak duża liczba firm sprawia, że Gmina Tarnowo Podgórne to największy w poznańskiej strefie podmiejskiej rynek pracy – ponad 30 tyś. miejsc pracy (co przy 22 tyś. Mieszkańców musi robić wrażenie).

Stale realizujemy zadania podnoszące atrakcyjność terenów inwestycyjnych. W 2012 r. zbudowaliśmy nową magistralę wodociągową (wartość inwestycji 20 mln zł). Obecnie powstaje kolejna droga gwarantująca bezpośredni dostęp do drogi krajowej. Zakończenie tego zadania pozwoli na uruchomienie kolejnych 150 hektarów terenów inwestycyjnych.


WKP: Atuty Tarnowa Podgórnego w gospodarczej rywalizacji...

TC: Specjaliści samorządowi określają to jako rentę położenia. Dzięki zachodniej obwodnicy Poznania mamy dojazd do autostrady. Sam Poznań gwarantuje połączenia lotnicze i kolejowe. Ponadto daje nam zaplecze kadrowe, ponieważ ma świetne szkoły i uczelnie. Nie ukrywam, że jesteśmy lepiej przygotowani pod kątem planistycznym i wykazujemy większą gotowość do budowy infrastruktury niż inne gminy. Tarnowo Podgórne charakteryzuje się właściwym podejściem w pokonywaniu bariery biurokratycznej – oferujemy wsparcie merytoryczne na każdym etapie prowadzenia inwestycji na terenie gminy.


WKP: Plany na najbliższe lata?

TC: Nasze działania inwestycyjne zawarliśmy w Planie Rozwoju Lokalnego do 2016 r. Powstał on w oparciu o wskazania mieszkańców, którzy określili najważniejsze potrzeby inwestycyjne. Wśród nich priorytetem jest budowa dróg – na ten cel przeznaczamy ¾ budżetu inwestycyjnego. Ale duże znaczenie ma zagwarantowanie warunków dla rekreacji i aktywnego wypoczynku. Dlatego inwestujemy w obiekty sportowe, ścieżki rowerowe, urządzenia parkowe, boiska. Obecnie najważniejszym zadaniem jest budowa Parku Wodnego Tarnowskie Termy (powinna być ukończona pod koniec 2014 r.), w którym dla celów rekreacyjnych i balneologicznych wykorzystamy wody geotermalne. Dodatkowo obszar w otoczeniu Parku Wodnego przeznaczamy pod obiekty świadczące usługi zdrowotne – tu będzie zaangażowany kapitał prywatny.


WKP: Co czeka jeszcze na rozwiązanie?

TC: Przed nami działania na rzecz przywracania świetności obiektom zabytkowym na terenie gminy. Najważniejszy z nich to Zespół Pałacowo-Parkowy w Jankowicach – w procesie jego rewitalizacji współpracujemy z partnerem prywatnym. Kolejny będzie dwór Plucińskich w Lusówku, który w niedalekiej przyszłości zostanie odrestaurowany dla funkcji publicznych.