Uroczyste podpisanie listu intencyjnego miało miejsce w środę po zakończeniu odbywającego się w Zielonej Górze spotkania regionalnego z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, który objął patronat nad wspomnianą inicjatywą.

Podpisanie listu intencyjnego Partnerstwa dla Wolontariatu było w dużej mierze zasługą marszałkini województwa - Elżbiety Anny Polak. W trakcie uroczystości podkreśliła ona, iż promowanie wolontariatu w województwie lubuskim ma na celu zmniejszenie liczby samobójstw wśród nastolatków (województwo lubuskie cechuje się bowiem najwyższym wskaźnikiem samobójstw wśród młodzieży).

W trakcie spotkania RPO wyraził słowa uznania dla projektu i zaznaczył, że przedsięwzięcia tego typu wspierają kooperację instytucji dążących do rozwiązania problemów. Z kolei sygnatariusze listu intencyjnego zwrócili uwagę, że biorąc pod uwagę negatywne tendencje w kwestii ryzykownych zachowań nastolatków w regionie, za priorytet należy uznać działania polegające na wsparciu realizacji projektu społecznego finansowanego z funduszy unijnych.

(rpo.gov.pl)

 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami