Województwo lubuskie jest regionem, który ma dwie stolice - zadania władzy publicznej zostały podzielone między Zieloną Górę oraz Gorzów Wlkp. Jak podkreślają w przyjętym stanowisku radni, swoisty kompromis między dwoma ośrodkami zawarty został dla dobra mieszkańców tego obszaru, a samo porozumienie było wynikiem dialogu i powinno być bezwzględnie przestrzegane. Zmiany w zakresie funkcjonowania instytucji rządowych w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. przyczyniają się jednak do konfliktu między mieszkańcami dwóch stolic. Samorządowcy apelują o równomierne rozłożenie odpowiedzialności i kompetencji pomiędzy obie stolice województwa.

W związku z powyższym Sejmik Województwa Lubuskiego stanowczo sprzeciwia się podejmowanym działaniom uderzającym w integralność i jedność województwa oraz nie zgadza się na przenoszenie wojewódzkich siedzib administracji między jego stolicami. Zadaniem władzy publicznej powinno być bowiem budowanie wspólnej tożsamości mieszkańców, a nie jej rozbijanie. Jakiekolwiek działania powinny być podejmowane w imię wspólnego dobra i muszą gwarantować stabilność oraz płynność czynności administracyjnych.


(www.lubuskie.pl) 

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami