Projekt nosi nazwę „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych”. Jego rozpoczęcie ogłosili we wtorek na konferencji prasowej w Lublinie prezydent tego miasta Krzysztof Żuk oraz wiceprezydent Rzeszowa Roman Holzer.

„Wspólnie budując projekty czy płaszczyzny do dalszego działania uzupełniamy się wzajemnie potencjałami (...) Nasze miasta w niewielkim zakresie ze sobą konkurują” – powiedział Żuk.

Wiceprezydent Rzeszowa podkreślił, że kontakty między obu miastami zawsze były dobre. Przypomniał, że w Rzeszowie przed laty powstała filia lubelskiego UMCS, a gdy w Lublinie produkowane były samochody Daewoo, to w Rzeszowie miał siedzibę największy dealer tych aut. „Nasze kontakty rokują, że będziemy (...) wspólnie pracowali i z tego będą korzyści” – powiedział Holzer.

Projekt powinien być realizowany do stycznia 2015 r., jego wartość wynosi ponad 2 mln zł. 90 proc. kosztów pokrytych ma być z unijnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Wartość przedsięwzięć zrealizowanych w Lublinie wyniesie prawie 1,2 mln zł, a działania podjęte przez Rzeszów mają kosztować 975 tys.

Projekt przewiduje badania, seminaria i konsultacje, których efektem ma być wspólne opracowanie przez oba miasta dokumentu pod nazwą Strategia Wykorzystania Funduszy Unii Europejskiej w Perspektywie Finansowej 2014-2020.

Opracowane i zaktualizowane będą też inne ważne dla obu miast dokumenty programowe: w Lublinie będzie to Strategia Rozwoju Turystyki i Strategia Współpracy Transgranicznej, a w Rzeszowie – Strategia Rozwoju Kultury, Strategia Marki oraz Program Promocji Miasta Rzeszowa.

Corocznie organizowane będą dwa kongresy: w Lublinie - Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej, natomiast w Rzeszowie – Kongres Planowania i Przestrzeni Miejskiej. (PAP)

kop/ amac/