W Ministerstwie Gospodarki 16 marca 2010 r. zorganizowano konferencję, podczas której Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej Hanna Trojanowska przedstawiła ranking potencjalnych lokalizacji elektrowni atomowych. Na dalszych miejscach listy uplasowały się Warta-Klempicz, Kopań i Nowe Miasto.

Wicepremier i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak podkreślił, że ogłoszony ranking to wynik bardzo intensywnej pracy określonej w Ramowym harmonogramie działań dla energetyki jądrowej. Przy opracowywaniu ekspertyzy na temat lokalizacji elektrowni jądrowych pod uwagę wzięto względy bezpieczeństwa, warunki sejsmologiczne, hydrologię czy demografię. Opierając się na tych kryteriach Energoprojekt-Warszawa przeanalizował 27 z 28 zadeklarowanych przez samorządy lokalne i firmy energetyczne propozycji.

Duży wpływ na końcową kolejność lokalizacji miały kwestie poszanowania środowiska naturalnego, uwarunkowania krajowego systemu elektroenergetycznego oraz założenia Polityki energetycznej Polski do 2030 r. Wszystkie lokalizacje zbadane zostały pod kątem 17 grup kryteriów, które są zgodne z wytycznymi Międzynarodowej Agencji Atomistyki. Zajmujące dwie pierwsze lokaty w rankingu Żarnowiec i Warta-Klempicz swój dorobek punktowy wzbogaciły ze względu na stosunek społeczności lokalnej do energetyki jądrowej, co stanowiło jedno z kryterium oceny.

Zajęcie pierwszego miejsca przez Żarnowiec nie jest jednak równoznaczne z faktem, że właśnie tam powstanie pierwsza w Polsce elektrownia atomowa. Wszystkie wyróżnione lokalizacje mają równorzędne szanse. O tym, w której finalnie rozpoczną się prace budowlane zadecydują choćby kwestie kosztów. Ich różnorodność może wynikać z ukształtowania terenów, praw własności do nich czy warunków przyłączenia do sieci.

Ostatecznego wyboru lokalizacji dokona inwestor – Polska Grupa Energetyczna SA – po przeprowadzeniu szczegółowych badań.


Na podstawie: www.mg.gov.pl