Część robót budowlanych będących jednym z elementów tego projektu została zrealizowana już w maju 2014 r. Jednocześnie prace połączeniowe drogi szybkiego zjazdu z drogą startową oraz nowego odcinka drogi kołowania z odcinkiem istniejącym i wszelkie roboty budowlane w strefie niebezpiecznej będą wykonywane bez wstrzymywania ruchu lotniczego.

Wszystkie prace mają być zrealizowane w ciągu 24 tygodni od dnia zawarcia umowy. O wyborze wykonawcy zadecyduje kryterium ceny oraz termin wykonania zamówienia.

Termin składania ofert upływa 7 kwietnia 2015 r.

Źródło: www.rynekinfrastruktury.pl