- Chcemy przygotować, zgodnie z zapisami ustawy, dobre praktyki dla poszczególnych branż i przekazać je prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Uważamy również, że nie można tylko dostosować obecnej ustawy Prawo zamówień publicznych do dyrektyw unijnych, lecz trzeba napisać ją od nowa. I tym też planujemy się zająć - mówi Marek Kowalski, szef Rady.

Należy także nadmienić, iż Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ma przygotować i upowszechnić przykładowe wzory umów ws. zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień. Nowelizacją p.z.p. z dnia 19 października 2014 r. (Dz. U. poz. 1232), wprowadzono art. 36c p.z.p. na mocy którego przygotowując i przeprowadzając postępowanie zamawiający może korzystać z przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów.

W związku z tym, by zamawiający mogli korzystać z opracowanych wzorców w najszybszym możliwym terminie, zakończenie prac w zakresie rekomendacji dobrych praktyk planowane jest na koniec lutego 2015 r.

Z kolei w marcu Rada Zamówień Publicznych planuje rozpocząć uzgodnienia z Urzędem Zamówień Publicznych.

Źródło: konfederacjalewiatan.pl